پیشنهاد ویژه برای اسفند ماه 1398
اقامت +صبحانه هر نفر فقط 75هزارتومان

رزرو نوروزی آغاز شد

لحظاتی خوش در ساحل دریای خزر .

پیشنهاد ویژه برای اسفند ماه 1398
اقامت +صبحانه هر نفر فقط 75هزارتومان

رزرو نوروزی آغاز شد

لحظاتی خوش در ساحل دریای خزر

لحظاتی خوش در ساحل دریای خزر

sel-left.jpg

واحدهای اقامتی از

1،930،000 ریال / شبی

تمامی واحدهای اقامتی دارای امکانات کامل میباشد
تلفن داخلی و شهری در تمامی واحد ها
اینترنت وایرلس رايگان

امکانات متل شهرقصه